De Stichting

Stichting W.A.T. Haver beeldhouwer

Wilhelmus Antonius Theodorus (Willem) Haver geboren in 1870 te Amsterdam was vanaf 1893 als beeldhouwer werkzaam voor meubelfabriek Huizinga te Groningen. Hij vestigde zich rond 1915 als zelfstandig beeldhouwer en was lid van het oude kunstgenootschap Pictura.

Haver was ontwerper en uitvoerder van o.a. de gebeeldhouwde hoofdingang en de gevelversiering van het uit 1925 daterende R.K. ziekenhuis aan de Verlengde Hereweg te Groningen. Het zijn echter vooral zijn in hout uitgevoerde beelden die een verrassende kwaliteit bezitten. Zijn grote liefde voor de natuur en dan met name; apen, kikkers en planten was zijn bron van inspiratie. Willem beeldde deze figuren dan ook dikwijls uit.

Het beschouwende karakter van Willem kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van een peinzend aapje met een hand onder z’n kin in de trant van “ le Penseur” , hij gaf het de tekst mee “Hoe beschaaf ik de mensen”.

Willem Haver ontwikkelde zich vanuit de traditionele beeldhouwkunst in de Art Nouveau en de Art Deco. Bijna tachtig jaar geleden, op 23 januari 1937 overleed Willem te Groningen.

De stichting W.A.T. Haver, opgericht op 4 juni 1997, heeft zich ten doel gesteld om het werk van Willem Haver te inventariseren en te documenteren, een enorme klus omdat er nooit eerder onderzoek naar het werk van deze beeldhouwer is gedaan. Ook wil de stichting exposities van zijn werk organiseren en publicaties uitgeven over beeldhouwer Willem Haver.

Door middel van deze website wil de stichting alsnog bekendheid geven aan het werk van Willem Haver. U kunt het werk van de stichting financieel steunen door uw bijdrage over te maken op bankrekening NL87ABNA0444379274 ten name van Stichting W.A.T.Haver beeldhouwer. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Heeft u werk van Willem Haver in uw bezit? Vaak is dit voorzien van de initialen W en H, dan zouden wij dat graag willen documenteren zodat een vollediger beeld ontstaat van beeldhouwer Haver. Wij verzoeken u dan om  het contact-formulier in te vullen.

Header03

 

 

 

 

De Stichting is ingeschreven onder nummer 41013689 bij de Kamer van Koophandel voor de provincie Groningen.